Uppdaterad skedesplan för arbetet med Skärgårdsvägen 18/9

Uppdaterad skedesplan för arbetet med Skärgårdsvägen 18/9

Senaste nytt från projektledningen på Värmdö Kommun betr. arbetet på Skärgårdsvägen

Se uppdaterad skedesplan nedan.

Under arbeten för etapp 7d och 7e kommer det inte gå att ha båda körfälten öppna dagtid. I övrigt är målsättningen att det dagtid alltid skall vara 2 körfält öppna i båda riktningarna på Skärgårdsvägen samt 1 körfält öppet i båda riktningarna på Afrodites väg samt Fenix väg.

Måndag 18/9 kommer bergssprängning att utföras i västra delen av etapp 3. Trafik kommer då att stoppas i ett par minuter med flaggvakt vid själva sprängningstillfällena.

 

M-16.1-01_1_Etappindelning