Kommunen bygger om Skärgårdsvägen

Kommunen bygger om Skärgårdsvägen

Värmdö Kommun bygger om Skärgårdsvägen för att förbättra framkomligheten i trafiken. 

Arbetet innebär bl a att man skall bygga nya bussfickor på Skärgårdsvägen. Arbetet kommer att ske i fler etapper och mycket kommer att ske nattetid. Arbetet i etapp 1 skall vara slutfört den 15/12 2017. Arbetena med etapp 2 påbörjas igen efter helgerna i januari 2018. Arbetet kommer att leda till att trafikframkomligheten förbättras i området. Läs mer på Värmdö Kommuns hemsida.

Se bifogade planer;

Skedesplan_Mölnvik_170707

Trafikanordningar etapp 1-3

M-18.1-01