Kommunen bygger om Skärgårdsvägen – start 15/8

Kommunen bygger om Skärgårdsvägen – start 15/8

Tisdag den 15/8 startar Värmdö Kommuns arbete med ombyggnationen av Skärgårdsvägen för att förbättra framkomligheten i trafiken. 

Arbetet innebär bl a att man skall bygga nya bussfickor på Skärgårdsvägen. Arbetet kommer att ske i fler etapper och mycket kommer att ske nattetid. Arbetet beräknas vara slutfört i november 2017. Detta arbete kommer förhoppningsvis leda till att trafikframkomligheten förbättras i området. Läs mer på Värmdö Kommuns hemsida.

Se bifogade planer;

Skedesplan_Mölnvik_170707

Trafikanordningar etapp 1-3

M-18.1-01